Produkter och Tjänster

Produkter & Tjänster

                     

Försäkrings Service tillhandahåller

följade produkter och tjänster:


* Pensionsförsäkringar

* Kapitalförsäkringar

* Tjänstepensioner

* Kassaplaceringar

* Sjukvårsförsäkringar

* Fondplaceringar

* Aktieindexobligationer

* Strukturerade produkter

* Depåförsäkring

* Kompanjonförsäkringar

* Direktpensioner

* Sjukförsäkringar

* Gruppförsäkringar

* Livförsäkringar

* Olycksfallsförsäkringar

               

Vi erbjuder också:


* Ekonomisk rådgivning

* Skatteplanering

* Generationsplanering

* Svenska fondplaceringar 

Vår policy är att handla utifrån

kundens önskemål och

behov och alltid erbjuda

vad som är bäst för kunden. 


Välkommen att kontakta oss!          Telefon 033 - 41 03 00