Tillstånd & Registrering

Tillstånd, Tillsyn & Registrering


Försäkrings Service AB har Finansinspektionens tillstånd att förmedla livförsäkringar. Försäkrings Service AB står under Finansinspektions tillsyn och är registrerad försäkringsförmedlare hos  Bolagsverket.


Svensk Värdepappersservice


Försäkrings Service i Borås är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. 

För mer information kom Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Våra tillstånd hos Finansinspektionen:2006-06-15  Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare

2006-06-15  Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

2008-02-05  Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare